Number of the records: 1  

stratégia podnikateľská

 1. SYS0011470
  LBL
   
  00361nx^^j22001573^^450
  005
   
  20170626102417.9
  100
   
  $a 20060605asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a stratégia podnikateľská
  675
   
  $a 65.011.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000289 $x Politika podnikania. Podniková stratégia
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20060605
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 243 $b Stratégia podnikateľskej jednotky, ktorá v danom odvetví operuje pomerne nezávisle od vedenia podniku; určuje, ako vytvoriť a posilňovať dlhodobú konkurenčnú pozíciu na trhu, a tak plniť ciele podnikateľskej jednotky.
  836
   
  $d 20060605
  980
   
  $x H
Number of the records: 1