Number of the records: 1  

politika energetická

 1. SYS0026603
  LBL
   
  $$$$$nx^^j22$$$$$3^^45
  005
   
  20090227092914.6
  100
   
  $a 20090227asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a politika energetická
  675
   
  $a 620.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000261 $x Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20090227
  810
   
  $a http://www.zse.sk/index.php?www=sp_detail&id=1011&id_left_navigation=1017 $b Energetická politika je súbor pravidiel a podmienok, ktorými štát ovplyvňuje (usmerňuje) podnikanie v odvetví energetiky a stanovuje priority, ciele, termíny, záväzky a nástroje vzťahujúce sa na energetiku v súlade s potrebami hospodárskeho a spoločenského rozvoja vrátane ochrany životného prostredia. Praktické uplatňovanie zabezpečuje nadväzujúca energetická legislatíva, ktorú v širších súvislostiach zahŕňa pojem energetická politika.
  836
   
  $d 20090227
  980
   
  $x H