Number of the records: 1  

bubliny finančné

 1. SYS0033603
  LBL
   
  $$$$$nx^^j22$$$$$3^^45
  005
   
  20100208125429.0
  100
   
  $a 20100208asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a bubliny finančné
  675
   
  $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh
  675
   
  $a 338.12 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000153 $x Cyklický pohyb hospodárstva
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100208
  810
   
  $a Journal of economic perspectives, Vol. 4, N. 2, (1990), Spring, s. 13-18 $b Jav, keď cena určitého aktíva presahuje jeho fundamentálnu hodnotu. V prípade, že cena aktív nereflektuje dobre jeho fundamenty, tieto skrivené ceny aktív majú významný efekt v alokácii zdrojov, čím dôvera ekonómov v efektívnu trhovú alokáciu je prinajmenej oslabená.
  836
   
  $d 20100208
  980
   
  $x H
Number of the records: 1