Number of the records: 1  

zručnosti

 1. SYS0037744
  LBL
   
  $$$$$nx^^j22$$$$$3^^45
  005
   
  20180613104342.9
  100
   
  $a 20110405asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a zručnosti
  675
   
  $a 159.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000022 $x Psychológia
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110405
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 413 $b Predstavujú získanú dispozíciu jednotlivca správne, rýchlo, úsporne a úspešne vykonávať určitú činnosť alebo riešiť určitý problém vhodnou metódou. Získavajú sa nielen zámerným učením sa, precvičovaním naučeného, riešením praktických úloh a opakovaním činností, ale aj vytváraním nových situácií, s ktorými sa musí jednotlivec vyrovnať v škole, práci, mimoškolskom aj mimopracovnom prostredí.
  836
   
  $d 20110405
  980
   
  $x H