Number of the records: 1  

akreditácia

 1. SYSh0001050
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20120731132638.7
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a akreditácia
  675
   
  $a 341 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000211 $x Medzinárodné verejné právo
  675
   
  $a 658.56 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000344 $x Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Milan Žák a kol.: Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, LINDE Praha a. s., 2002, s. 80 $b Oficiálne uznanie spôsobilosti subjektu vykonávať špecifické činnosti. Predpokladom uznania spôsobilosti a vystavenia akreditačného osvedčenia je preverenie, či subjekt akreditácie (svojím vybavením, kvalifikáciou personálu, zvládnutím postupov a pod.) spĺňa stanovené akreditačné kritériá.
  980
   
  $x H