Number of the records: 1  

dáta

 1. SYSh0001612
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20170616090546.3
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a dáta
  550
   
  $3 eu_un_auth*h0002460 $a informácie
  675
   
  $a 681.3 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000369 $x Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Žák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 176 $b Obvykle používaný pojem informácia odkazuje k jej symbolickej podobe, teda k informácii, ktorá je vyjadrená pomocou znakov, ktorými bývajú slová určitého jazyka alebo číslice. Aby takáto informácia bola zdieľaná viacerými používateľmi, musí dodržiavať dohodnutú formu zápisu, ktorá spĺňa dohodnuté syntaktické (gramatické) pravidlá. K tomu, aby informácia získala zmysel a hodnotu, je nutné ju interpretovať, to znamená priradiť jej význam, ktorý spája sémantické (obsahové) a hodnotové (pragmatické) aspekty. Tie sú priraďované príjemcom dát na základe jeho znalostí a skúseností.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1