Number of the records: 1  

efektívnosť

 1. SYSh0001924
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20190626083434.5
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a efektívnosť
  675
   
  $a 330.13 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000063 $x Hospodárnosť. Ekonomický princíp. Úžitok. Hodnota. Zákon hodnoty
  675
   
  $a 65.011 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000288 $x Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Samuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 14 $b Efektívnosť znamená, že zdroje ekonomiky sa využívajú čo najefektívnejšie na uspokojovanie potrieb a požiadaviek ľudí.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1