Number of the records: 1  

hospodárstvo svetové

 1. SYSh0002363
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20170621105203.4
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a hospodárstvo svetové
  675
   
  $a 339.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000203 $x Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Žák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 755 $b Predstavuje trvalo sa globalizujúci reálny sociálno-ekonomický systém, ktorého základnými prvkami sú národné ekonomiky a väzbami medzi nimi toky tovaru, služieb a mobilných faktorov výroby. Tento systém má určité vlastnosti, ktorými sú dynamika a otvorenosť voči vonkajšiemu okoliu. Merateľné vlastnosti prvkov (subjekty svetovej ekonomiky) a vzájomných väzieb (medzinárodné ekonomické vzťahy) vytvárajú štruktúru svetovej ekonomiky. Táto vypovedá o stavu systému, tj. podmienkach určujúcich jeho správanie v určitom časovom okamihu.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1