Number of the records: 1  

imidž

 1. SYSh0002418
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450
  005
   
  20090908145037.8
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a imidž
  450
   
  $a image
  675
   
  $a 65.011.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000289 $x Politika podnikania. Podniková stratégia
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 339 $b Symbol, predstava určitého výrobku, firmy, dodávateľskej krajiny, ktorú odberatelia postupne vytvárajú na základe vlastných poznatkov, informácií a faktov vyplývajúcich z aktivity daného subjektu. Medzi faktory spolupôsobiace na utvárenie imidžu firmy patria najmä kvalita výrobkov, poskytovanie predpredajných, predajných a popredajných služieb, vystupovanie zástupcov daného subjektu, spôsob rokovania, propagácia, sídlo podniku a pod.
  980
   
  $x H