Number of the records: 1  

kvalifikácia

 1. SYSh0003006
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20100916093050.5
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a kvalifikácia
  675
   
  $a 331.54 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000122 $x Povolanie. Profesiografia
  675
   
  $a 349.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000221 $x Pracovné právo
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 432 $b V najširšom význame teoretické vedomosti (vzdelanie), praktické skúsenosti (prax) a ďalšie osobné predpoklady (špecifické podľa konkrétneho miesta). Konkrétna kvalifikácia sa dá vyjadriť iba vo vzťahu ku konkrétnemu pracovnému miestu, t. j. na každé pracovné miesto by sa mal pri jeho obsadzovaní vypracovať tzv. požiadavkový profil, ktorý je vlastne požiadavkou na konkrétnu kvalifikáciu.
  980
   
  $x H