Number of the records: 1  

minimum existenčné

 1. SYSh0003373
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180924121457.1
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a minimum existenčné
  450
   
  $a minimum životné
  675
   
  $a 331.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000115 $x Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  675
   
  $a 369 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000230 $x Sociálne poistenie
  675
   
  $a 330.59 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000091 $x Životná úroveň
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Hodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 157 $b Spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Upravuje ju zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výšku životného minima určuje každoročne MPSVR SR svojím opatrením na základe údajov Štatistického úradu SR v zmysle konkrétnych ukazovateľov.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1