Number of the records: 1  

obce

 1. SYSh0003764
  LBL
   
  00732nx^^^2200289^^^450
  005
   
  20180924102209.7
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a obce
  675
   
  $a 332.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000127 $x Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  675
   
  $a 351/354 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000223 $x Verejná správa. Štátna správa
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Hodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 116 $b Obec je základom územnej samosprávy; tvorí samostatný územný samosprávny a správny celok; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1