Number of the records: 1  

ochrana prostredia životného

 1. SYSh0003901
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20101208142757.6
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a ochrana prostredia životného
  675
   
  $a 502/504 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000237 $x Ochrana prírody. Životné prostredie
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 598 $b Súbor opatrení, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, alebo sa toto znečisťovanie či poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, druhov organizmov alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1