Number of the records: 1  

patenty

 1. SYSh0004133
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20101216101356.4
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a patenty
  675
   
  $a 347.77 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000216 $x Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 624 $b Výlučné oprávnenie poskytnuté na vynálezy, ktoré je možné priemyselne vyrábať, alebo podľa ktorého možno postupovať pri prevádzkovaní výroby. Bez súhlasu majiteľa patentu alebo bez súhlasu toho, na koho bolo prevedené právo dať súhlas na využitie vynálezu, nesmie nikto vynález využívať (patentový monopol).
  980
   
  $x H