Number of the records: 1  

programovanie

 1. SYSh0005078
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20100707144800.3
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a programovanie
  675
   
  $a 519.6 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000241 $x Výpočtová matematika. Numerická analýza a programovanie počítačov
  675
   
  $a 519.8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000243 $x Operačný výskum
  675
   
  $a 681.3.06 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000372 $x Programové vybavenie počítača. Software
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 692 $b Jedna zo samostatných disciplín operačného výskumu, pomocou ktorej sa riešia lineárne optimalizačné modely. Metódy lineárneho programovania sú rozšírené v praxi operatívneho riadenia a plánovania. Lineárne programovanie sa dá použiť všade tam, kde môžeme popísať lineárnym modelom úlohu, pri ktorej máme z množstva možných variantov vybrať optimálny variant.
  980
   
  $x H