Number of the records: 1  

reštrukturalizácia

 1. SYSh0005357
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20170606110134.9
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a reštrukturalizácia
  675
   
  $a 330.341.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000073 $x Štruktúrne zmeny
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Milan Žák a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 659 $b Zmena štruktúry určitého organizmu, či ide o národné hospodárstvo (hovoríme o makroekonomickej reštrukturalizácii a o zmene sektorovej, odvetvovej či odborovej štruktúry), alebo o podnik (hovoríme o mikroekonomickej reštrukturalizácii).
  980
   
  $x H