Number of the records: 1  

spotreba

 1. SYSh0005884
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20190627102931.4
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a spotreba
  675
   
  $a 330.567 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000090 $x Použitie národného dôchodku. Spotreba
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Samuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 788 $b V makroekonómii sa spotreba chápe ako celková suma spotrebných výdavkov jednotlivcov alebo krajiny za dané obdobie. Pojem spotreba by sa mal vzťahovať iba na také statky, ktoré sa v tomto období úplne spotrebujú, zužitkujú alebo "zjedia". V praxi však spotrebné výdavky zahŕňajú všetky nakúpené spotrebné statky, z ktorých mnohé majú životnosť oveľa dlhšiu, ako je sledované obdobie - napr. nábytok, odevy a autá.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1