Number of the records: 1  

spotrebitelia

 1. SYSh0005900
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20170707131301.1
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a spotrebitelia
  675
   
  $a 366 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000228 $x Spotrebiteľ a jeho problémy
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Kita, Jaroslav et al. Marketing. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002, s. 407 $b Pojem, ktorý sa používa na označenie dvoch rozdielnych druhov spotrebných jednotiek, a to individuálnych spotrebiteľov a organizácií. Individuálny spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý nakupuje výrobky a služby pre svoju vlastnú spotrebu, na použitie v domácnosti, prípadne ako dar pre inú osobu. Do druhej skupiny spotrebiteľov patria súkromné firmy, štátne orgány, štátna správa a samospráva, inštitúcie, ktoré nakupujú produkty, zariadenia, suroviny, služby, aby mohli vykonávať svoju činnosť.
  980
   
  $x H