Number of the records: 1  

zlato

 1. SYSh0007512
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180726094431.7
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a zlato
  675
   
  $a 330.12 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000062 $x Objekty hospodárenia. Suroviny. Zdroje
  675
   
  $a 336.74 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000147 $x Peniaze. Mena
  675
   
  $a 622 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000269 $x Baníctvo. Bane. Ťažba nerastov a zemín
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a VLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 493 $b Drahý kov, ktorý bol vyčlenený z masy tovarov ako špecifický peňažný tovar. Využitie zlata ako svetových peňazí sa už podstatne znížilo. Svoju monetárnu funkciu plní len v obmedzenej miere. Zlato ako tovar má použitie v nemonetárnej oblasti, napr. v zdravotníctve, elektrotechnike a ďalších oblastiach života ľudí.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1