Number of the records: 1  

Finančné trhy

 1. SYS0026008
  LBL
   
  04044nls1$2200577$$$450$
  005
   
  20190805083330.8
  011
   
  $a 1336-5711 $b (online)
  100
   
  $a 20050301$20049999m$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  110
   
  $a aha
  135
   
  $a dr
  200
  1-
  $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e vedecký časopis = Scientific Journal
  210
   
  $a Bratislava $c Derivát
  300
   
  $a Od č. 2/2014 vychádza pod podnázvom: vedecký časopis. Vo februári 2009 nebol časopis vydaný
  321
   
  $a Spracovaný v EKO-INDEX $b 2004-
  326
   
  $a 4x ročne
  330
   
  $a Originálne state a analytické štúdie ekonomického výskumu najmä z oblasti financií, ako aj ďalších súčastí ekonomickej teórie.
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006604 $a trh devízový
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002567 $a investovanie kolektívne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001197 $a bankovníctvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006602 $a trh burzový
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002108 $a financie verejné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002109 $a financovanie
  675
   
  $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20050301 $g AACR2
  856
  4-
  $u http://www.derivat.sk