Number of the records: 1  

Studia commercialia Bratislavensia

 1. SYS0076798
  LBL
   
  $$$$$nas1$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20191022085257.9
  011
   
  $a 1337-7493 $b (print) $a 1339-3081 $b (online)
  100
   
  $a 20080625a20089999m$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $a eng
  102
   
  $a SK
  110
   
  $a aja
  200
  1-
  $a Studia commercialia Bratislavensia $e Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava $e vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
  207
  -0
  $a Roč. 1, č. 1 (2008)-Roč. 11, č. 2 (2018)
  210
   
  $a Bratislava $c Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
  300
   
  $a Do roku 2016 vychádzal 4x ročne $a Od roku 2019 vyháchádza v online verzii
  321
  1-
  $a Spracovaný v EKO-INDEX $b 2008-2018 $a Recenzovaný
  326
   
  $a 2x ročne
  330
   
  $a Vedecké state, diskusné príspevky, analytické štúdie z oblasti ekonomiky obchodu, priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky a medzinárodných ekonomických vzťahov. Zaoberá sa teoretickými otázkami marketingového a obchodného manažmentu, manažmentu medzinárodného podnikania a manažmentu služieb. Prináša profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie teoretických prác, abstrakty doktorandských dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí.
  452
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0259103 $1 200 1 $a Studia commercialia Bratislavensia $b elektronický zdroj $e vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave $1 210 $a Bratislava $c Ekonomická univerzita v Bratislave
  517
  0-
  $a SCB
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004444 $a politika obchodná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005859 $a spolupráca hospodárska medzinárodná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006528 $a teórie ekonomické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006034 $a stratégia marketingová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002544 $a investície
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006635 $a trh svetový
  675
   
  $a 339.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000178 $x Obchod - všeobecné otázky. Trh
  712
  02
  $3 eu_un_auth*0000452 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Obchodná fakulta $c (Bratislava, Slovensko)
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20080625 $g AACR2
  856
  4-
  $u http://www.obchodnafakulta.sk/veda-a-vyskum/studia-commercialia-bratislavensia/aktualne-vydanie
  910
   
  $r 2008-2018 $u D