Number of the records: 1  

Obecné noviny

 1. SYS0108809
  LBL
   
  00000nas2-22--------450-
  005
   
  20150416104934.5
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  110
   
  $a aca
  200
  1-
  $a Obecné noviny $e týždenník miest a obcí. Vychádza pri Združení miest a obcí Slovenska ako odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru
  210
   
  $a Bratislava $c INPROST $d 2010
  461
  -1
  $1 001 eu_un_cat*s120198
  462
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0181990
Number of the records: 1