Number of the records: 1  

Ako optimalizovať personálne náklady ?

 1. SYS0108934
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100119145733.9
  100
   
  $a 20100119a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Ako optimalizovať personálne náklady ? $f Jana Temešová
  330
   
  $a Riadenie personálnych nákladov je významnou oblasťou, ktorá má priamy dopad na ekonomické výsledky firmy.Väčšina manažérov si povie, že personálne náklady tvoria prevažne mzdové prostriedky a koncentrujú sa predovšetkým na tvorbu mzdovej politiky firmy. Využitie personálnych nákladov spočíva ale aj v tom, ako efektívne dokážu využiť potenciál svojich zamestnancov na to, aby boli schopní systematicky prispievať k ekonomickému rastu firmy.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0106946 $1 011 $a 1212-690X $1 200 1 $a HR forum $e odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe $v Č. 11 (2009), s. 8-9 $1 210 $a Praha $c Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002125 $a firmy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007473 $a zdroje ľudské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003583 $a náklady personálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002544 $a investície
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007056 $a využitie síl pracovných
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0027101 $a lojálnosť zamestnancov
  675
   
  $a 331.105 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000108 $x Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0033467 $a Temešová $b Jana $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100119 $g AACR2
Number of the records: 1