Number of the records: 1  

Vodcovstvo: vodcovia dokážu viac ako manažéri

 1. SYS0109053
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133621.9
  100
   
  $a 20100121a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Vodcovstvo: vodcovia dokážu viac ako manažéri $f Ivana Ljudvigová
  215
   
  $c Obr., tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Vodcovstvo ako nový ekonomický trend. Definícia líderstva. Vodcovstvo alebo vedenie? Rozdiely medzi typickým manažérom a skutočným lídrom. Nový pohľad na vodcovstvo - vedenie piatej úrovne. Darwin E. Smith ako líder piatej úrovne. Rozdiely medzi povrchným a skutočným lídrom.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108048 $1 010 $a 978-80-225-2851-1 $1 200 1 $a Ekonomika, financie a manažment podniku III. $b elektronický zdroj $e medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave $e Bratislava, 5.11.2009 $g zostavovatelia: Peter Markovič, Elena Šúbertová $v S. [1-10] $1 210 $a Bratislava $c Fakulta podnikového manažmentu EU $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  541
  1-
  $a Leadership: leaders can gain more than managers
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0009860 $a vodcovstvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002208 $a lídri
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003185 $a manažéri
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006936 $a vedenie podniku
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002243 $a vedenie ľudí
  675
   
  $a 65.012.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000299 $x Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0030602 $a Ljudvigová $b Ivana $f 1985- $p EUBFPMKPM $9 100 $4 070 $T Katedra manažmentu FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100121 $g AACR2
Number of the records: 1