Number of the records: 1  

Klimatické zmeny ako miestny problém: lokalizácia a implementácia na príklade Kanady

 1. SYS0109072
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100604084116.7
  100
   
  $a 20100121a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Klimatické zmeny ako miestny problém: lokalizácia a implementácia na príklade Kanady $f Dana Švihlová
  330
   
  $a Teoretické východiská riadenia klimatických zmien na miestnej úrovni. Prístupy k riešeniu vplyvov klimatických zmien v Kanade.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108453 $1 011 $a 0013-3035 $1 200 1 $a Ekonomický časopis $e časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting $d Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting $v Roč. 57, č. 9 (2009), s. 918-932 $1 210 $a Bratislava $c Ekonomický ústav SAV $c Prognostický ústav SAV $d 2009
  541
  1-
  $a Climate change as a local problem: localisation and implementation in Canada
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007526 $a zmeny klimatické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002652 $a Kanada
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003901 $a ochrana prostredia životného
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004430 $a politika environmentálna
  675
   
  $a 502/504 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000237 $x Ochrana prírody. Životné prostredie
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0001402 $a Švihlová $b Dana $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100121 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Number of the records: 1