Number of the records: 1  

LMS - Moodle ako prostriedok efektívnej výučby

 1. SYS0110166
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20161219080347.5
  100
   
  $a 20100209a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a LMS - Moodle ako prostriedok efektívnej výučby $f Janette Brixová
  215
   
  $c Obr.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Možnosti využívania informačných technológií vo vyučovacom procese na vysokej škole. E-learning - elektronické vzdelávane ako jedna z foriem výučby. Využitie LMS Moodle vo výučbe a jej riadení. Výhody a nevýhody e-learningu. Analýza Moodle použitím matice SWOT.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0109652 $1 011 $a 1335-5864 $1 200 1 $a ACADEMIA $e súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy $v Roč. 20, č. 4 (2009), s. 25-29 $1 210 $a Bratislava $c Ústav informácií a prognóz školstva $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006261 $a školy vysoké
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001594 $a vzdelávanie vysokoškolské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006433 $a technológie informačné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006424 $a technika výpočtová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002526 $a internet
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002968 $a vzdelávanie elektronické
  675
   
  $a 378 $T . $3 eu_un_auth*h0000232 $x Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0063057 $a Brixová $b Janette $f 1965- $p EUBFHIKAI $9 100 $4 070 $T Katedra aplikovanej informatiky FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100209 $g AACR2
Number of the records: 1