Number of the records: 1  

Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl

 1. SYS0110380
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100215083047.7
  100
   
  $a 20100212a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl $e optimálna integrácia a koordinácia $h (2.) $f Kinga Horváthová
  215
   
  $c Tab.
  330
   
  $a Dokončenie príspevku z minulého čísla o škole ako organizácii, ktorú podmieňujú vonkajšie a vnútorné faktory. Analýza štruktúry manažmentu a komplexnosti školy. Metodika výskumu organizačnej štruktúry školy. Výsledky výskumu a interpretácia.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0109801 $1 011 $a 1336-9849 $1 200 1 $a Manažment školy v praxi $e odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení $v Č. 1 (2010), s. 12-16 $1 210 $a Bratislava $c IURA EDITION $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006337 $a štruktúra organizačná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003188 $a manažment
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006254 $a školy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005436 $a riaditelia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003291 $a metodika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007251 $a vzdelávanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004814 $a predmety učebné
  675
   
  $a 37 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000231 $x Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0026667 $a Horváthová $b Kinga $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100212 $g AACR2
Number of the records: 1