Number of the records: 1  

Hodnotenie kvality života v obci - chápanie starostov obcí Devonu, Anglicko

 1. SYS0111015
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20110111122119.1
  100
   
  $a 20100302a2008łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Hodnotenie kvality života v obci - chápanie starostov obcí Devonu, Anglicko $f Barbora Milotová
  215
   
  $c Graf, sch., tab.
  320
   
  $a Res. angl., slov. bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Definovanie kvality života. Ako merať a hodnotiť kvalitu života vo vidieckych obciach (KŽO). Prezentácia výsledkov z dotazníkového prieskumu vykonaného v Anglickom regióne. Cieľom prieskumu bola identifikáciadôležitostí jednotlivých komponentov pri hodnotení KŽO v rôznych typoch obcí. Najdôležitejšími komponentami pri hodnotení KŽO sú sociálna komplementarita a spolupráca a prírodné prostredie.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0110879 $1 011 $a 1336-5452 $1 200 1 $a Acta regionalia et environmentalica $e <the> scientific journal for regional and environmental sciences $e vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy $v Roč. 5, č. 2 (2008), s. 42-46 $1 210 $a Nitra $c Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre $d 2008
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003764 $a obce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005836 $a kvalita života
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006954 $a Veľká Británia
  675
   
  $a 330.59 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000091 $x Životná úroveň
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0033753 $a Milotová $b Barbora $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100302 $g AACR2
  856
  4-
  $u http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2008/2/
Number of the records: 1