Number of the records: 1  

Analýzy v PHSR pre trvalo udržateľný rozvoj

 1. SYS0111123
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323121220.6
  100
   
  $a 20100305a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Analýzy v PHSR pre trvalo udržateľný rozvoj $h (2.) $f Peter Filo
  215
   
  $c Obr.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Atribúty trvalo udržateľného rozvoja - sociálne atribúty, ekonomické atribúty a environmentálne atribúty. Dôležitosť zohľadnenia súčinnosti všetkých atribútov v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajov a obcí. Vypracovanie analýzy dopadu na životné prostredie. Vypracovanie swot analýzy - návod ako stanoviť hierarchiu priorít.
  463
  -1
  $1 011 $a 1336-6475 $1 200 1 $a Územná samospráva $v Roč. 6, č. 1 (2010), s. 13-14 $1 210 $a Žilina $c Municipalia, a.s. $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005566 $a rozvoj trvalo udržateľný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003901 $a ochrana prostredia životného
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005276 $a regióny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005557 $a rozvoj regionálny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005620 $a samospráva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002102 $a financie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005128 $a projekty
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001109 $a analýzy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001101 $a analýza swot
  675
   
  $a 502/504 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000237 $x Ochrana prírody. Životné prostredie
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066934 $a Filo $b Peter $f 1958- $p EUBOBFKMA $9 100 $4 070 $T Katedra marketingu OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100305 $g AACR2
Number of the records: 1