Number of the records: 1  

Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010

 1. SYS0111486
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100316110121.4
  100
   
  $a 20100316a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010 $h 1 $f Richard Farkaš, Andrea Šikulová
  215
   
  $c Tab.
  330
   
  $a V nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve boli novelizované aj postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Novela postupov účtovania nebola rozsiahla, priniesla však viaceré zmeny a spresnenia ohľadom účtovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení a účtovania nepeňažných vkladov. Novela postupov účtovania nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť už 31. decembra 2009.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0111263 $1 011 $a 1335-7034 $1 200 1 $a Dane a účtovníctvo v praxi $e mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva $v Roč. 15, č. 3 (2010), s. 37-43 $1 210 $a Bratislava $c IURA EDITION $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003752 $a novelizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001606 $a dane z príjmov
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004555 $a postupy účtovné
  675
   
  $a 657.1/.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000323 $x Účtovné systémy. Účtovné metódy
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0021090 $a Farkaš $b Richard $4 070 $p KPMG Slovensko, spol. s r.o.
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0015897 $a Šikulová $b Andrea $4 070 $p KPMG Slovensko, spol. s r.o.
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100316 $g AACR2
Number of the records: 1