Number of the records: 1  

Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní

 1. SYS0111605
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133641.4
  100
   
  $a 20100318a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní $f Agneša Gašperanová
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Predmet Informatika v ekonomickom vzdelávaní. Existujúce vedomosti študentov pri nástupe na vysokú školu. Existujúce vedomosti ako predpoklad ďalšieho učenia. Existujúce vedomosti nad požadovanú úroveň a riešenie tohto problému na NHF Ekonomickej univerzity. Certifikát ECDL.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0101156 $1 010 $a 978-80-225-2762-0 $1 200 1 $a Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme $b elektronický zdroj $e zborník medzinárodnej vedeckej konferencie $e Bratislava, 11.6.2009 $v S. [1-4] $1 210 $a Bratislava $c [Katedra pedagogiky NHF EU] $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001594 $a vzdelávanie vysokoškolské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004814 $a predmety učebné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002452 $a informatika
  610
  1-
  $a Ekonomická univerzita v Bratislave
  675
   
  $a 378 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000232 $x Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0015048 $a Gašperanová $b Agneša $f 1952- $p EUBFNHKIV $9 100 $4 070 $T Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100318 $g AACR2
  856
  4-
  $u http://www.siov.sk/sccf/Data/Prispevky/Gasperanova.doc