Number of the records: 1  

Kontrola súborov vstupných diskrétnych hodnôt pomocou podsystému Pivot Table systému Excel verzie 2007

 1. SYS0112613
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20151120120942.5
  100
   
  $a 20100415a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Kontrola súborov vstupných diskrétnych hodnôt pomocou podsystému Pivot Table systému Excel verzie 2007 $f Jozef Chajdiak
  215
   
  $c Obr.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Opis postupu kontroly súborov vstupných diskrétnych hodnôt údajov. Kontrola korektnosti pomocou Pivot Table - kontingenčnej tabuľky.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0112113 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $e vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti $v Roč. 6, č. 1 (2010), s. 39-46 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2010
  541
  1-
  $a Verification file input discrete values by subsystem Pivot Table of the system Excel (version 2007)
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005029 $a procesory tabuľkové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001473 $a chyby štatistické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006284 $a štatistika
  675
   
  $a 31 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000031 $x Štatistika
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0020386 $a Chajdiak $b Jozef $f 1952-2019 $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100415 $g AACR2
  856
  4-
  $u ftp://193.87.31.84/0112113/fss0110.pdf
Number of the records: 1