Number of the records: 1  

Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov

 1. SYS0113164
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120834.4
  100
   
  $a 20100503a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov $f Otília Zorkóciová, Gabriela Ratkovská
  215
   
  $c Obr., tab.
  301
   
  $a VEGA 1/0803/10
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  327
   
  $a Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0803/10 Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy, jej dosahy na ekonomiku Slovenska ako členskej krajiny EÚ, so zameraním na alternatívne riešenia vo sfére medzinárodných marketingových stratégií podnikateľských subjektov
  330
   
  $a Pojem identita. Regionálna (sidelná), lokálna identita ako forma kolektívnej identity. Špecifiká budovania regional identity. Regional identity mix regiónu ako analógia corporate identity mixu firiem. Corporate design. Corporate culture. Corporate communication. Corporate image. Corporate behaviour.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0113008 $1 011 $a 1337-7493 $1 200 1 $a Studia commercialia Bratislavensia $e scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava $e vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave $v Roč. 2, č. 8 (2009), s. 143-162 $1 210 $a Bratislava $c Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave $d 2009
  541
  1-
  $a Particularities and targe subjects adherent to creation of corporate identity in non-firm subjects
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002411 $a identita podniková
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002241 $a zvyklosti kultúrne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005188 $a psychológia ekonomická
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005275 $a regionalizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002418 $a imidž
  675
   
  $a 332.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000127 $x Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0049083 $a Zorkóciová $b Otília $f 1954- $p EUBOBFKMO $9 50 $4 070 $T Katedra medzinárodného obchodu OBF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0024645 $a Ratkovská $b Gabriela $4 070 $p EUBOBFKMO $9 50 $T Katedra medzinárodného obchodu OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100503 $g AACR2