Number of the records: 1  

Marketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie

 1. SYS0118010
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133739.8
  100
   
  $a 20100924a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Marketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie $f Miroslava Szarková
  301
   
  $a VEGA 1/4591/07
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Marketingová komunikácia je dôležitým pilierom každej podnikovej a podnikateľskej stratégie. V období globálnej hospodárskej krízy jej význam stúpa. Typy a odlišnosti marketingovej komunikácie podnikových a podnikateľských subjektov. Klasifikácia marketingovej komunikácie v nadväznosti na typ stratégie, ktorú jednotlivé podniky a podnikateľské subjekty v súčasnosti v záujme svojho prežitia, udržania si pozície na globálnych trhoch a zvýšenia svojej konkurencieschopnosti uplatňujú.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-7318-903-7 $1 200 1 $a (KO)MÉDIA $e sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference : Zlín, 21. - 22.10.2009 $v S. [1-5] $1 210 $a Zlín $c Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002810 $a komunikácia marketingová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006037 $a stratégia podniková
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0011470 $a stratégia podnikateľská
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002969 $a kríza hospodárska
  675
   
  $a 339.138 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000183 $x Marketing
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048884 $a Szarková $b Miroslava $f 1951- $p EUBFPMKPM $9 100 $4 070 $T Katedra manažmentu FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100924 $g AACR2