Number of the records: 1  

Monitorovanie bezpečnosti potravín v Slovenskej republike

 1. SYS0120716
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133810.9
  100
   
  $a 20101027a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Monitorovanie bezpečnosti potravín v Slovenskej republike $d Monitoring food safety in the Slovak Republic $f Alica Lacková
  215
   
  $c Graf, tab.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Systém manažérstva bezpečnosti potravín. Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF). Zabezpečovanie systému rýchlej výmeny informácií v Slovenskej republike. Výsledky monitorovania bezpečnosti potravín v SR.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0119968 $1 010 $a 978-80-225-3032-3 $1 200 1 $a Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave $f zborník zostavil: Ladislav Bažó $v S. 360-365 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001261 $a bezpečnosť potravinová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006232 $a systém riadenia kvality
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007096 $a výmena informácií
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003904 $a ochrana spotrebiteľa
  675
   
  $a 658.56 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000344 $x Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0029081 $a Lacková $b Alica $f 1946- $p EUBOBFKTK $9 100 $4 070 $T Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101027 $g AACR2
Number of the records: 1