Number of the records: 1  

Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy

 1. SYS0121094
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133817.3
  100
   
  $a 20101102a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy $f Milan Kubica
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a V znaleckej praxi sú vážne pochybenia pri stanovení všeobecnej hodnoty pohľadávky, buď po formálnej stránke, ale najmä po obsahovej stránke. Autor predkladá návrh novelizácie prílohy č. 9 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. pri doplnení súčasného stavu. Metódy sú definované, popísané a vysvetlené.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0118193 $1 010 $a 978-80-225-3017-0 $1 200 1 $a Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi $b elektronický zdroj $e zborník prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010 $v [S. 1-5] $1 210 $a Bratislava $c Bratislavská Business School EU v Bratislave $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004333 $a pohľadávky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002304 $a hodnota
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006825 $a úpravy právne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005036 $a ohodnocovanie podniku
  675
   
  $a 657.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000329 $x Ocenenie. Odhady
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0058523 $a Kubica $b Milan $f 1958- $p EUBFPMKPO $9 100 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101102 $g AACR2
Number of the records: 1