Number of the records: 1  

Úvod

 1. SYS0128704
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190729110758.3
  100
   
  $a 20110502a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Úvod $f Darina Zwiebová
  330
   
  $a Globalizácia vytvára nové trhové prostredie s novými príležitosťami a zároveň aj rizikami. Zmiernenie prípadne utlmenie dopadov globálnej hospodárskej krízy. Zavedenie regulátorov trhu pre obnovenie spotreby a dopytu. Analýza a riešenie hospodárskej súťaže, či protimonopolnej politiky v zmysle nových aspektov globalizácie.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0128288 $1 010 $a 978-80-970622-0-0 $1 200 1 $a Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých prác $f Darina Zwiebová a kolektív $g zodp. red. Martin Matušovič $g rec. Vladimír Mišík, Dana Hrušovská $v S. 5 $1 210 $a Šoporňa $c Ľuboš Janica $d 2010 $1 215 $a CD-ROM [120 s.]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002244 $a globalizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002245 $a globalizácia hospodárstva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002969 $a kríza hospodárska
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002363 $a hospodárstvo svetové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007271 $a vzťahy hospodárske medzinárodné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006635 $a trh svetový
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006156 $a súťaž hospodárska
  675
   
  $a 339.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000203 $x Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0049087 $a Zwiebová $b Darina $f 1942- $p EUBFPMKPO $9 100 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110502 $g AACR2
Number of the records: 1