Number of the records: 1  

Význam “miesta” v rámci distribučnej stratégie v marketingu kultúrnych organizácií

 1. SYS0128942
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133929.1
  100
   
  $a 20110509a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Význam “miesta” v rámci distribučnej stratégie v marketingu kultúrnych organizácií $d <The> Importance of the venue in the distribution strategy within the marketing of cultural organizations $f Mária Tajtáková
  215
   
  $c Obr.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Fenoménu miesta/fyzického prostredia a jeho využitiu v marketingu sa v poslednom období venuje čoraz väčšia pozornosť zo strany marketingových pracovníkov v kultúre. V súčasnosti pod vplyvom rozvoja zážitkového marketingu nadobudlo miesto konečnej výmeny a jeho fyzické atribúty úplne nový význam a stalo sa predmetom samostatného marketingového pôsobenia, kreativity a inovácie. Fyzické prostredie miesta konečnej výmeny je do veľkej miery determinujúcim komponentom celkového zážitku. Miesto samotné môže byť nástrojom diferenciácie kultúrnej organizácie, teda predmetom jej strategickej odlišnosti na trhu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0128381 $1 010 $a 978-80-89306-10-7 $1 200 1 $a Management challenges in the 21st century $b elektronický zdroj $e transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011 $d Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : doprava a logistika: príležitosť pre Slovensko v ére znalostnej ekonomiky : zborník recenzovaných príspevkov $f editors: Soňa Ferenčíková ... [et al.] $z slo $v S. 265-270 $1 210 $a Trenčín $c School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne $d 2011 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003211 $a marketing
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006034 $a stratégia marketingová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002980 $a kultúra
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005900 $a spotrebitelia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007368 $a zákazníci
  675
   
  $a 339.138 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000183 $x Marketing
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0022431 $a Tajtáková $b Mária $f 1972- $p EUBNCE $4 070 $T Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR pri EU
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110509 $g AACR2
  830
   
  $a Kategória zapísaná pre personálnu bibliografiu. Nevykázané na MŠ
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Number of the records: 1