Number of the records: 1  

Príspevky do recyklačného fondu SR - druh daňových výdavkov FO a PO

 1. SYS0142752
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190729070939.6
  100
   
  $a 20111025a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Príspevky do recyklačného fondu SR - druh daňových výdavkov FO a PO $f Erika Piteková
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Ekonomické opatrenia a nástroje, ktoré môžu výrazne napomôcť k odstráneniu environmentálnej zaťaženosti a k eliminácii zdrojov znečisťovania životného prostredia. Príspevky do recyklačného fondu SR. Daňové hľadisko, ktoré ovplyvňuje daň z príjmu PO a FO v rámci SR. Požiadavky systému environmentálneho práva Európskej únie.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0142244 $1 011 $a 1336-5878 $1 200 1 $a Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 $b elektronický zdroj $e zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011 $v S. [1-5] $1 210 $a [Žilina] $c [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity] $d [2011] $1 215 $a CD-ROM [654 s.]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002352 $a hospodárstvo odpadové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005915 $a spracovanie odpadu
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006117 $a suroviny druhotné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005252 $a recyklácia odpadu
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004514 $a poplatky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002939 $a dane ekologické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001950 $a ekonomika environmentálna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003901 $a ochrana prostredia životného
  675
   
  $a 502/504 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000237 $x Ochrana prírody. Životné prostredie
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0043814 $a Piteková $b Erika $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20111025 $g AACR2