Number of the records: 1  

Porovnanie vybraných heuristických metód riešenia miltidimenzionálneho problému batohu

 1. SYS0145554
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130134102.0
  100
   
  $a 20111221a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Porovnanie vybraných heuristických metód riešenia miltidimenzionálneho problému batohu $d Comparison of chosen heuristics methods of solving multidimensional knapsack problem $f Ján Pittner
  215
   
  $c Obr., tab., vzorce
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Článok sa zaoberá porovnaním efektívnosti vybraných heuristických algoritmov na riešenie multidimenzionálneho problému batohu. Vysvetľuje fungovanie špecifického genetického algoritmu a jeho porovnanie s autorovým algoritmom. Po prezentovaní výsledkov nasleduje krátka úvaha o dodatočnom zlepšení výsledkov.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0145435 $1 010 $a 978-80-225-3317-1 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011 $f editor Marian Reiff, Josef Jablonský $v S. [1-8] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2011 $1 215 $a CD-ROM [323 s.]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002453 $a informatika aplikovaná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001064 $a algoritmy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005078 $a programovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002782 $a kombinatorika
  675
   
  $a 330.47 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000083 $x Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0034580 $a Pittner $b Ján $f 1985- $p EUBFHIKAI $9 100 $4 070 $T Katedra aplikovanej informatiky FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20111221 $g AACR2