Number of the records: 1  

Tvorba variabilného symbolu na správne označenie platby dane

 1. SYS0148455
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190729084926.9
  100
   
  $a 20120221a2012łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Tvorba variabilného symbolu na správne označenie platby dane $f Jana Kušnírová
  303
   
  $a Popis urobený: 21. 2. 2012
  305
   
  $a Vyšlo: 3.1. 2012
  330
   
  $a Novinky v oblasti dane z príjmov. Nový systém daňových účtov, ako aj nová forma identifikácie platby dane prostredníctvom variabilného symbolu. Identifikátor určený správcom dane na označenie platby dane.
  463
  -1
  $1 011 $a 1338-4740 $1 200 1 $a Mzdové účtovníctvo a personalistika profi $b elektronický zdroj $e portál $v [s. 1] online $1 210 $a Bratislava $c Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. $d cop. 1997-2011
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001573 $a dane
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001606 $a dane z príjmov
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005926 $a správa daňová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006179 $a systémy daňové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004971 $a priznania daňové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004600 $a povinnosť daňová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001608 $a daňovníci
  675
   
  $a 336.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000139 $x Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0010018 $a Kušnírová $b Jana $f 1977- $p EUBFNHKFI $9 100 $4 070 $T Katedra financií FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20120221 $g AACR2
  830
   
  $a Zmena kategórie z BDF na GHG na základe expertízneho posúdenia HK MŠVVaŠ SR
  856
  4-
  $u http://www.mup.sk/33/tvorba-variabilneho-symbolu-na-spravne-oznacenie-platby-dane-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_GG15xc_yQlV/?query=tvorba+variabiln%E9ho+symbolu+na+spr%E1vne+ozna%E8enie+platby+dane&serp=1