Number of the records: 1  

Logos Polytechnikos

 1. SYS0162083
  LBL
   
  00000nls--22^^^^----450-
  005
   
  20191014120410.1
  011
   
  $a 2464-7551 $b (online)
  011
   
  $a 1804-3682 $b (print)
  100
   
  $a 20121115$20109999m--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a cze $a slo $a eng
  102
   
  $a CZ
  110
   
  $a aia
  135
   
  $a dr
  200
  1-
  $a Logos Polytechnikos $b elektronický zdroj
  210
   
  $a Jihlava $c Vysoká škola polytechnická
  300
   
  $a V rokoch 2010 až 2018 vychádzal 4x ročne v elektronickej a tlačenej verzii
  300
   
  $a Od roku 2019 vychádza v elektronickej verzii
  321
   
  $a Registrovaný: Erihplus
  321
   
  $a Spracovaný v EKO-INDEX $b 2010-
  326
   
  $a 3x ročne
  330
   
  $a Tematické a obsahové zameranie časopisu je orientované predovšetkým na sociálno-ekonomické, zdravotnické a technické odvetvia. Publikuje odborné články, state, štúdie, recenzie a ďalšie typy odborných príspevkov.
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007462 $a zdravotníctvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006946 $a vedy spoločenské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006947 $a vedy technické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005574 $a ruch cestovný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005557 $a rozvoj regionálny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003188 $a manažment
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002452 $a informatika
  675
   
  $a 332.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000127 $x Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20121115 $g AACR2
  856
  4-
  $u http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos