Number of the records: 1  

Úradný vestník Európskej únie

 1. SYS0165153
  LBL
   
  00000nas2-22--------450-
  005
   
  20130206094624.8
  011
   
  $a 1725-5147
  100
   
  $a 20130129ałłłłłłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a LU
  110
   
  $a aza
  200
  1-
  $a Úradný vestník Európskej únie $e séria L $e právne predpisy
  210
   
  $a Luxembourg $c Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev $d 2009
  300
   
  $a Chýba č. 342,344
  326
   
  $a Vychádza podľa potreby
  461
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0068998 $1 200 1 $a Úradný vestník Európskej únie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004825 $a predpisy právne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva
  675
   
  $a 341 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000211 $x Medzinárodné verejné právo
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20071123 $g AACR2
Number of the records: 1