Number of the records: 1  

Typológia finančných kríz

 1. SYS0179323
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20181130134503.6
  100
   
  $a 20131128d2013łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Typológia finančných kríz $d Typology of finance crisis $f Marek Kálovec
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Systematická typológia kríz na základe analýzy popredných svetových teoretikov. Klasifikácia umožňuje diferencovať krízu vyvolanú makroekonomickou politikou, finančnou panikou, prasknutím špekulatívnej bubliny, morálnym hazardom a nadmernými pôžičkami. Rozdelenie na menovú a nákazovú krízu. Rozdiel medzi bankovou a dlhovou krízou.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0179243 $1 010 $a 978-80-225-3682-0 $1 200 1 $a Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. $b elektronický zdroj $e recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013 $f editori Ján Lisý, Ivana Lennerová, Marián Vongrej $g recenzenti Kajetana Hontyová, Martin Šustr $v S. [1-10] CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2013 $1 215 $a CD-ROM [290 s., 13,49 AH]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002964 $a kríza
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006528 $a teórie ekonomické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006462 $a teória cyklu
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006483 $a teória kríz
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001974 $a ekonómovia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002966 $a kríza banková
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001527 $a cykly hospodárske
  675
   
  $a 330.33 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000070 $x Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0040294 $a Kálovec $b Marek $f 1985- $p EUBFNHKET $9 100 $4 070 $T Katedra ekonomickej teórie FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20131128 $g AACR2