Number of the records: 1  

Systematic risk changes, negative realized excess returns and time- varying CAPM Beta

 1. SYS0200563
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20170718082700.1
  100
   
  $a 20150507a2015łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Systematic risk changes, negative realized excess returns and time- varying CAPM Beta $f Jiří Novák
  215
   
  $c Grafy, tab., vzorce
  320
   
  $a Res. angl., Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a CAPM (Capital asset pricing model - model oceňovania kapitálových aktív) a jeho dopady na výnosy akcií. Význam Beta verzie modelu pre presnosť odhadu výnosov.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0199909 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 65, č. 2 (2015), s. 167-187 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2015
  541
  1-
  $a Systematické zmeny rizika, negatívne realizované prebytočné výnosy a časovo variabilný CAPM Beta
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003876 $a oceňovanie ekonomické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001078 $a analýza faktorová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001924 $a efektívnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006379 $a Švédsko
  675
   
  $a 65.011 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000288 $x Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0037694 $a Novák $b Jiří $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20150507 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Number of the records: 1