Number of the records: 1  

Dunaj opäť oslavoval

 1. SYS0205586
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20150721093834.8
  100
   
  $a 20150721a2015łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Dunaj opäť oslavoval $f Jana Poórová, Peter Škoda
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Informácie o Dunaji pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja (29.6.). Štáty tvoriace povodie Dunaja. Dunaj na Slovensku. Hydrologické pomery, ovplyvnenie hydrologického režimu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0205505 $1 011 $a 0322-886X $1 200 1 $a Vodohospodársky spravodajca $e dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie $v Roč. 58, č. 7-8 (2015), s. 16-18 $1 210 $a Bratislava $c Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve $d 2015
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005440 $a rieky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005441 $a rieky medzinárodné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002392 $a hydrológia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001681 $a diela vodné
  675
   
  $a 626/627 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000273 $x Vodné staviteľstvo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0025414 $a Poórová $b Jana $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0048145 $a Škoda $b Peter $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20150721 $g AACR2