Number of the records: 1  

Kontroling podnikov cestovného ruchu

 1. SYS0215082
  LBL
   
  00000nam--22^^^^^---450-
  005
   
  20181130094845.1
  010
   
  $a 978-80-225-4231-9
  100
   
  $a 20160414d2016łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $a cze
  102
   
  $a SK
  106
   
  $a r
  200
  1-
  $a Kontroling podnikov cestovného ruchu $f Mária Pachingerová a kolektív $g recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová
  205
   
  $a 1. vyd.
  210
   
  $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2016
  215
   
  $a 295 s. [16,52 AH] $9 16,52
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005574 $a ruch cestovný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005419 $a riadenie podnikové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0009346 $a kontroling podnikový
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004179 $a plán
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003324 $a metódy riadenia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003562 $a náklady
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005327 $a rentabilita podniku
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006653 $a tržby
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006689 $a ubytovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002606 $a jedlá
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004509 $a ponuka
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003150 $a majetok
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003211 $a marketing
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005763 $a kontroling finančný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007205 $a výsledok hospodársky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006700 $a ukazovatele
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy
  675
   
  $a 338.48 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000172 $x Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0023381 $a Pachingerová $b Mária $p EUBOBFKSC $4 070 $f 1942- $9 55 $r 9,085 $T Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0031241 $a Eliašová $b Darina $p EUBOBFKSC $4 070 $f 1950- $9 20 $r 3,304 $T Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0015205 $a Valenteová $b Katarína $p EUBOBFKSC $4 070 $f 1969- $9 18 $r 2,973 $T Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0071117 $a Záboj $b Marek $4 070 $9 7 $r 1,156 $q ZE
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0049044 $a Michálková $b Anna $p EUBOBFKSC $4 675 $f 1968- $T Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*0053860 $a Nedorostová $b Mária $4 675
  712
  02
  $3 eu_un_auth*0000452 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Obchodná fakulta $c (Bratislava, Slovensko) $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20160414 $g AACR2
  830
   
  $a Pracovisko autora(ov) je uvedené na rube titulného listu pri mene autora(ov). Záboj Marek - externý zamestnanec.
  T85
   
  $x existuji fulltexy

Number of the records: 1