Number of the records: 1  

Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí

 1. SYS0236186
  LBL
   
  00000nlm--22^^^^----450-
  005
   
  20180619105513.1
  010
   
  $a 978-80-971021-2-8
  017
  70
  $2 DOI
  100
   
  $a 20171002$2017łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  105
   
  $a - - 1
  135
   
  $a do
  200
  1-
  $a Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí $b elektronický zdroj $e zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava $g redakčná rada: Miloslav Ilavský ... [et al.] $g recenzenti príspevkov: Naďa Antošová ... [et al.]
  205
   
  $a 1. vyd.
  210
   
  $a Bratislava $c MIpress $d 2017
  215
   
  $a CD-ROM [175 s.] $c grafy, obr., sch., tab.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy. Resumé.
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0050011 $a ohodnocovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007569 $a znalci
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0043648 $a znalectvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003927 $a odhad hodnoty
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002820 $a konanie súdne občianske
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003877 $a oceňovanie transferové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006162 $a svet
  675
   
  $a 657.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000329 $x Ocenenie. Odhady
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*0043576 $a Ilavský $b Miloslav $4 340
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*0028214 $a Kačúr $b Marián $4 340
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0014654 $a Vyparina $b Marián $4 340
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*0031996 $a Petráková $b Zora $4 340
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*0067842 $a Antošová $b Naďa $4 675
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*0067843 $a Gregušová $b Silvia $4 675
  710
  12
  $3 eu_un_auth*0068893 $a Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí $b Medzinárodná odborná konferencia $e Bratislava, Slovensko $f 31.5.2017 $4 070
  712
  02
  $3 eu_un_auth*0068892 $a Slovenská komora odhadcov hodnoty majetku a znalcov $c (Bratislava, Slovensko) $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20171002 $g AACR2