Number of the records: 1  

Work Intensity of Households: Multinomial Logit Analysis and Correspondence Analysis for Slovak Republic

 1. SYS0241732
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20190503124114.6
  017
  70
  $2 DOI
  035
   
  $a 53154 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20180405d2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Work Intensity of Households: Multinomial Logit Analysis and Correspondence Analysis for Slovak Republic $f Erik Šoltés, Mária Vojtková, Tatiana Šoltésová
  301
   
  $a VEGA 1/0548/16
  303
   
  $a Popis urobený: 5.4.2018
  321
   
  $a Registrovaný: Scopus
  330
   
  $a Vylúčenie z trhu práce ako vážny sociálny problémom, ktorým sa zaoberá Stratégia Európa 2020. Zatiaľ čo v minulosti pozornosť štatistikov a sociológov v boji proti chudobe a sociálneho vylúčenia sa sústreďovala najmä na príjmovú chudobu a materiálnu depriváciu, v poslednom čase mnohé štúdie a analýzy sú oveľa viac zamerané na prácu. Domácnosti využívajú svoj pracovný potenciál na menej ako 20%, majú veľmi nízku pracovnú intenzitu a členovia týchto domácností sú zahrnutí do populácie ľudia, ktorým hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie. Okrem toho nízke využívanie pracovného potenciálu domácností riziko príjmovej chudoby a hrozba materiálnej deprivácie výrazne narastajú. Analýza intenzity slovenských domácností je založená na faktoroch, ktoré monitoruje EU-SILC 2015.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0241786 $1 011 $a 1804-8765 $1 200 1 $a Statistika $b elektronický zdroj $e statistics and economy journal $v Vol. 98, no. 1 (2018), s. 19-36 online $1 210 $a Praha $c Český statistický úřad $d 2018
  541
  1-
  $a Pracovná intenzita domácností: Multinomická logistická regresia a korešpondenčná analýza pre Slovenskú republiku
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001097 $a analýza regresná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003328 $a metódy štatistické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007030 $a vylúčenie sociálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001471 $a chudoba
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003673 $a nezamestnanosť
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0059460 $a Šoltés $b Erik $p EUBFHIKSA $4 070 $9 34 $f 1974- $T Katedra štatistiky FHI
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048972 $a Vojtková $b Mária $f 1966- $p EUBFHIKSA $4 070 $9 33 $T Katedra štatistiky FHI
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066968 $a Šoltésová $b Tatiana $p EUBFHIKMA $4 070 $9 33 $f 1975- $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180405 $g AACR2