Number of the records: 1  

Finančná situácia podniku so zameraním na cudzie zdroje financovania majetku

 1. SYS0249419
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20190503124750.2
  035
   
  $a 90383 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20181210a2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Finančná situácia podniku so zameraním na cudzie zdroje financovania majetku $f Jozef Lukáč, Eva Manová
  215
   
  $c Tab.
  301
   
  $a I-18-110-00
  330
   
  $a Potreba zdrojov financovania je daná štruktúrou majetku, ktorý podnik potrebuje na prevádzkovanie činností. Podnik ponúkajúci bežne spotrebný tovar financuje svoju činnosť inak ako podnik zaoberajúci sa výrobou investičných celkov či podnik založený na výskume. Vo všetkých prípadoch platí, že základným zdrojom sú zdroje financovania vytvorené vlastným podnikaním. Externé zdroje ,,iba“ dopĺňajú vlastné a umožňujú tak rýchlejší rozvoj podnikania. Pri získavaní finančných zdrojov má lepšie možnosti podnik, ktorý má za sebou už niekoľko rokov úspešného podnikania, než podnik, ktorý začína. Analýza cudzích – externých zdrojov financovania majetku.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0249388 $1 011 $a 1336-7137 $1 200 1 $a Manažment v teórii a praxi $b elektronický zdroj $e online odborný časopis o nových trendoch v manažmente $v Roč. 14, č. 4 (2018), s. 21-30 online $1 210 $a Košice $c Katedra manažmentu PHF EU $d 2018
  541
  1-
  $a <The> Financial Situation of the Company with Regard to Foreign Sources of Financing Assets
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007467 $a zdroje finančné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003161 $a majetok podnikový
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004271 $a podnikanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007468 $a zdroje finančné cudzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007469 $a zdroje finančné vlastné
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0039467 $a Lukáč $b Jozef $p EUBPHFKRP $4 070 $f 1991- $9 50 $q I $T Katedra finančného riadenia podniku PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0020453 $a Manová $b Eva $p EUBPHFKRP $4 070 $f 1957- $9 50 $T Katedra finančného riadenia podniku PHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20181210 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Number of the records: 1